Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JH DE KROMME

Het bestuursorganigram:

 • VZW :
  • Klein bestuur
  • Groot bestuur
  • Activiteiten werkgroep (dagelijks bestuur jeugdhuis)

Om ervoor te zorgen dat je volgend weekend terug binnen mag, dien je deze regels in acht te houden:

 • Het jeugdhuis staat in zijn werking open voor alle jongeren.
 • Elke bezoeker gedraagt zich er op een verdraagzame manier.
 • Het jeugdhuis is open op vrijdag en zaterdag vanaf 19.00u, zondag vanaf 14u. Tijdens schoolvakanties is het jeugdhuis ook open op woensdagavond vanaf 19u.
 • Het is uitdrukkelijk verboden in het jeugdhuis en op de terreinen ervan illegale drugs te bezitten, te verhandelen of te gebruiken.
 • Het is uitdrukkelijk verboden om in het jeugdhuis te roken.
 • Herstellingskosten bij beschadigingen kunnen op de daders worden verhaald.
 • Ieder bezoeker kan bestuurslid worden.
 • Tappers hebben het recht alcoholische consumpties te weigeren. Onder 16 jaar wordt geen alcohol geschonken.

Het bestuur behoudt zich het recht om overtreders van dit reglement voor (on)bepaalde duur te schorsen.